• 1 Ekim 2018 Pazartesi

Spor Yapmanın Beyin Sağlığına Faydası

Spor yapmak aynı anda birden fazla mekanizma ile beyin dokusuna fayda sağlıyor. İlki beyin oksijenlenmesinin artışı; ikincisi insülin direncinin azalması ile aşırı olmayan şeker düzeylerinde bile nöronların daha yüksek şekilde glukoz kullanabilmesi. Beyine şeker girişi için insülin’in gerekmediği düşünülüyordu ancak bu kanı son yıllarda değişmeye başladı. Çok önemli bir başka özellik ise egzersiz’in hücre içinde mitokondri denen küçük organcıkları arttırması. Bu da hücre metabolizmasının ve enerji üretiminin artmasını sağlıyor. Sinir hücreleri birbirleri ile iletişimlerini sürdürmek için sürekli elektrik sinyalleri üretmek zorunda, bu nedenle sürekli ve yüksek miktarda enerjiye ihtiyaçları var. Bu enerji ise mitokondri denen ve enerji sağlayan organcıkların sayısı ile birebir orantılı. Dolayısı ile egzersiz hem eksojen yani dışarıdan gelen oksijeni arttırarak, hem de endojen hücre içinde enerji üreten mekanizmaları uyararak sinir hücreleri için ileri derecede önemli faydalar sağlıyor.