• 1 Ekim 2018 Pazartesi

Sağlıklı Bir Beynin Tarifi Nedir?

Sağlıklı bir beyin bilişsel ve duygusal fonksiyonları yeterli ve dengeli şekilde yürütebilen bir beyindir. Bilişsel ya da kognitif fonksiyonlar, dikkat, algılama, muhakeme ve hafıza gibi işlevlerken, duygusal işlevler çevresel stres koşullarına ya da olumlu durumlara uygun tepkiler verebilmektir. Çocukluk çağında aşırı hareketlilik ve dikkatini odaklayamama ADHD gibi bir beyinsel sendromla ilişkili olabilirken, erişkin yaşta duygusal küntleşme ya da tam tersi abartılı neşe ve uykusuzluk yine beyinsel kaynaklı psikiyatrik hastalıklara işaret edebilir. Freud’un mutluluk tarifi, çalışabilmek ve sevmek şeklinde özetleniyor. Kendisini ve ailesini geçindirebilecek bir işte sebat edebilen ve çevresi ile dengeli duygusal ilişkiler geliştirebilen kişi sağlıklı bir beyine sahip olan kişidir.