• 14 Aralık 2018 Cuma

Meningioma’larda Fosfo-Histon H3’ün Büyüme Fraksiyonunu Belirlemede ve Tümör Evrelemesinde Potansiyeli

Pek çok tümörde olduğu gibi, meningiom’larda da tümörlerin agresif (biyolojik açıdan saldırgan) niteliğini önceden belirlemek ve evrelemek açısından çoğalan (ya da çoğalacak olan) kanser hücrelerinin oranını belirlemek önem taşır. Ki67 gibi belirteçler, hücre bölünmesinde gerekli proteinlerden olduğundan tümör hücrelerinde büyüme fraksiyonunu belirlemede kullanılır; ancak bu bir mutlak gereklilik değildir ve Ki67 agresif tümörlerde hatalı şekilde düşük olabilir. Mitoz sayısını belirlemek meningiom’larda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) evreleme kriterleri arasındadır ve bu nedenle kritik önem taşır. Mitoz geçiren hücreler ise konvansiyonel H&E kesitlerinde hücre çekirdek morfolojisi değerlendirilerek tayin edilir. Ancak bazen apoptotik ya da piknotik hücre çekirdekleri mitoz görünümü taklit edebilir. Şu ana kadar yapılan araştırmalar Fosfo-Histon H3’ün mitoz belirlemede daha iyi bir strateji olabileceğine işaret etmektedir ve mitoz sayısı meningiomların WHO evrelemesinde önem taşıdığından gelecek değerlendirmelerde daha yararlı bir parametre teşkil edebilir.