• 3 Ocak 2019 Perşembe

Kraniyal Sinir Bozuklukları Nedir?

Kraniyal sinir bozuklukları nedir?

Kraniyal sinir bozuklukları, kafa sinirleri olarak bilinen sinirlerin çeşitli nedenlerle işlevinin bozulması neticesinde gelişen durumları içerir. En sık görülenleri;

Trigeminal nevralji (yüz ağrısı)

Hemifasiyal spazm (yüzde istemsiz tikler)

Glossofaringeal nevralji (dil ve boğaz ağrısı)

Genikülat nevralji (iç kulak ağrısı)

Oksipital nevralji (baş arkasının ağrısı)’dır.

Tanı:

Kraniyal sinir bozukluğu olan hastalar, işlevi bozulan sinire göre değişen bulgularla başvurabilmektedir. En sık başvuru nedenleri arasında;

Yüz yarısında şiddetli ağrılar

Baş dönmesi

Kulakta çınlama, işitme kaybı

Göz ve ağız kenarında çekilmeler şeklinde tikler

Ense ve baş ağrısı

Boğaz ve kulak ağrısı bulunur.

Tanıda genellikle nörolojik muayene ile birlikte MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Tedavi:

Trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm gibi kraniyal sinir bozukluklarının tedavisi konusunda güncel tedavi yöntemlerinin tümünü uygulamaktayız. Bu tarz hastalıkların tedavisi genellikle güç ve uzun bir süreç gerektirdiğinden dolayı ilgili diğer branşlarla uyum içerisinde tedavi süreci yönetilmektedir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda çeşitli ağrı girişimleri ve Botilinium toksin (Botox) uygulamaları yapılabilmektedir. Bunlardan da fayda görmeyen hastalarda nöroşirurjikal yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler;

Perkütan yöntemler

Mikrovasküler dekompresyon

Stereotaktik radyocerrahi