• 10 Aralık 2018 Pazartesi

Hormon Replasman Tedavisinde Kullanılan Tibolon C6 Rat Glioma Modelinde DNA Sentezi ve Koloni Oluşumunu Azaltmaktadır.

Yüksek evreli glial tümörlerin riski genç kadınlarda genç erkeklere oranla daha azdır; ancak bu oran menapoz sonrası kadınlar ile eşdeğer yaş aralığındaki erkekler açısından eşitlenir. Bu durum bazı kadın hormonlarının glial tümör riskini azaltıcı yönde etkileyebileceğine dair ipuçları vermektedir. Hormon replasman tedavisi (HRT) kadınlarda menapoz sonrası belirtilerini ve kemik erimesini azaltmak amacı ile verilir. HRT’de ya farklı östrojen ve progesteron analogları birlikte kullanılır; ya da aynı anda hem östrojen hem de progesteron özelliği taşıyan sentetik tek bir hormon uygulanır. Tibolon, bu özelliklere sahip bir sentetik hormondur. Biz yaptığımız araştırmalarda tibolon’un C6 rat glioma hücrelerinde DNA sentezini ve koloni oluşumunu baskıladığını gösterdik. Ayrıca tibolon bir başka progesteron analoğu olan medroksiprogesteron’un ve glioma tedavisinde standart kemoterapi ilacı olan temozolomid ile birlikte sinerjik antitümör özellikler gösterdi. Bu sinerjik etkiler hücrede mitokondri hasarı ve özsindirim (otofaji) değişiklikleri ile gerçekleşti. Bu bulgularımız doğrultusunda tibolon etkilerini deney hayvanı beyin tümörü modellerinde araştıracağız. Ancak, hormonlar doz bağıl etkileri ile tümör oluşumunu hızlandırabilecek özellikler de taşıyabileceğinden ileri deney hayvanı bulguları olmadan insanlarda denenmemelidir.