• 14 Aralık 2018 Cuma

Hemoglobin’ler Kanser ve Beyin Tümörleri

Kanda oksijen taşınmasından sorumlu ve alyuvarlar içerisinde bulunan hemoglobin proteini 100 yıldan uzun süredir biyokimyager ve fizyologlar tarafından incelenen proteinlerdendir. Ancak, bu proteinin santral sinir sisteminde beyin hücreleri tarafından da sentezlendiği bilgisine şaşırtıcı şekilde on 10-15 yıl içinde ulaşılmıştır. Sinir hücreleri içerisindeki hemoglobin’lerin düşük oksijen koşullarında bu hücrelerin sağkalımına katkı sağladığı düşünülmektedir. İlginç bir şekilde beyin tümörü hücrelerinde de hemoglobin sentezi mevcuttur. Tümörler hızlı büyüyen yapılar olduğundan, solunum ve beslenmelerine yetecek yeni kan damarlarının oluşumu büyüme hızlarına yetişemez. Bu nedenle tümörlerin özellikle merkezi kısımlarında hipoksi (oksijen azalması) ve nekroz (doku ölümü ve yıkımı) meydana gelir. Hemoglobin’ler bu açıdan beyin tümörü hücrelerini de koruyarak istenmeyen etkiler sergileyebilir. Son olarak beta-hemoglobin zincilerini kodlayan 11. Kromozomdaki p15.5 bölgesinde, glial tümörlerin oluşumu ile ilgili önemli genler de mevcuttur. Biz glial beyin tümörlerinde hemoglobin’lerin patogeneze ciddi düzeyde katılabileceğini düşünüyoruz. Gelecek çalışmalarımızda talasemi (Akdeniz anemisi) tarama testlerinde kullanılan basit metotlar ile kandaki minor hemoglobin’ler ile glial tümörlerin görülme sıklığı ve biyolojik davranışları arasındaki ilişkileri araştıracağız.