• 3 Ocak 2019 Perşembe

Hemifasiyal Spazm

Hemifasiyal Spazm Nedir?

Hemifasyal spazm, yüzün bir yarısında istemsiz kasılmalar şeklinde oluşan tik hastalığıdır. Zaman içerisinde bu tikler giderek artarak kişinin sosyal yaşamını ve işlevselliğini olumsuz etkileyecek düzeye erişebilmektedir. Kasılmalar genellikle yüzün sağ ya da sol yarısında oluşur, göz kenarında ve ağız kenarında ani çekilmeler şeklinde kendini gösterir. Altta yatan neden, beşinci kafa sinirinin genellikle bir damar nedeniyle baskıya uğramasıdır.

Tanı:

Hastalığın tanısı hekim muayenesi ile konur. Genellikle altta yatan nedeni anlamaya yönelik bir beyin MR incelemesi gerekli olmaktadır.

Tedavi:

Hemifasiyal spazm hastalığının ilaç tedavisi yoktur. Hastalığın kesin tedavisi cerrahidir. “Mikrovasküler dekompresyon operasyonu” denilen cerrahi işlem uygulanır. Bu ameliyatta kulak arkasından küçük bir kesik ile girilerek baskı altındaki beşinci kafa sinirinin köküne ulaşılır ve bu bölgede sinirin üzerine baskı yapan damarlar ayrılarak sinir rahatlatılır. Aynı durumun tekrar etmemesi için de sinir ile damar arasına teflon benzeri politetrafloroetilen (PTFE) yastık yerleştirilerek uzun süreli etki elde edilir. Ameliyatın başarı oranı günümüzde %92’lere kadar ulaşmıştır. Etkisi genellikle hemen görülür ve hasta daha taburcu olmadan yüzündeki kasılmalar geçmiş olur. Her ameliyatta görülebilen enfeksiyon, beyin omurilik sıvısı kaçağı ve ameliyattan fayda görememe ihtimalleri düşük de olsa mevcuttur. Ölüm çok nadir görülür. Bu işlem Nöroakademi grubumuz tarafından endoskop ve mikroskop yardımıyla yapılabilmektedir. Bu sayede yaklaşık 1 TL bozuk para boyutundaki bir açıklıktan girilerek işlem başarı ile gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca ameliyat sırasında nöromonitörizasyon denilen yöntem ile sinirlere ve beyin sapına herhangi bir zarar gelmesi engellenir.