• 14 Aralık 2018 Cuma

Glioblastoma Patolojik Örneklerinde Ki67 ve Fosfo-Histon H3 İndeksleri Hangi Vakalarda Hatalı Sonuçlar Verebilir?

Tümörlerin biyolojik davranışını belirlemede en önemli araçlardan biri, tümör içerisindeki hücrelerin yüzde kaçında bölünme faaliyeti olduğunu belirlemektir. Bu amaçla çeşitli teknikler uygulanabilir. Örneğin belli büyütmedeki alanlarda aktif olarak mitoz geçiren hücreler morfolojik özellikleri ile saptanıp sayılabilir. Yahut hücre bölünmesi için gerekli olan Ki67/MIB1 proteini ya da PCNA immün-histokimya ile boyanarak, hangi hücrelerin bölünebileceği belirlenip, büyüme endeksleri hesaplanabilir. Ancak her tekniğin kendine ait sınırlılıkları söz konusudur. Örneğin tedavi ettiğimiz ve temozolomid altında hızla progrese olan bir hastanın spesimeninde çok düşük Ki67 indeksi söz konusu idi. Son yıllarda fosfo-Histon H3’ün mitoz geçiren hücreleri seçici olarak işaretlemesinden yola çıkarak, bu işaretleme tekniğinin tümör evrelemesinde kullanılabileceğine dair kanıtlar artmaktadır. Ancak fosfo-Histon H3’ün pilositik astrositomlarda olması gerekenden düşük, ya da anjiosentrik gliomlarda olması gerekenden yüksek olduğuna dair veriler mevcuttur. Biz glial beyin tümörleri perspektifinde çoğalma ve mitoz marker’larının potansiyel ve kısıtlılıklarını bir araya getirdik.