• 14 Aralık 2018 Cuma

Girdaplaşan-Sklerozan Meningioma (Whorling-Sclerosing Meningioma)

Whorling-Sclerosing meningioma varyantı çok nadir bir meningioma tipidir ve bizim bildirdiğimiz vakadan önce İngilizce tıp literatüründe sadece 28 vaka bildirilmiştir. “Whorling” “Girdaplaşma” tabiri, farklı tümör dokuları içerisine çökelen helezon şekilli kalsiyum birikimlerini tanımlamak ve meningotelyal meningiom’larda helezon şeklinde tabakalanan tümör hücrelerini tanımlamak için kullanılır. Ancak Whorling-Sclerosing meningioma’da, whorling tabiri, çok yoğun ve helezoni şekilde biriken kollajeni tanımlamak için kullanılır. Bu nadir tümörün klinisyenler tarafından tanınması önemlidir, çünkü kollajen girdaplarının arasında kalan beyin parenkimi nedeniyle bu tümör invaziv ve ileri evreli bir tümör olarak değerlendirilip, gerekmeyen ve zarar verici tedaviler uygulanabilir.