• 14 Aralık 2018 Cuma

Gentisik Asit

Aspirin’in kanser riski üzerindeki etkileri tartışmalıdır, bazı çalışmalara göre etkilemez, bazı çalışmalara göre riski arttırır, ancak çok daha fazla sayıda çalışmaya göre riski azaltır. Aspirin’in kanser riskleri ile etkileşimini her kanser özelinde incelemeye tabi tutmak gerekir, ancak bu da yeterli olmaz. 21. Yüzyılda kişiye özel “patient-tailored” moleküler kanser tedavileri gündeme gelmektedir. Bu konsepte paralel olarak “kişiye özel kanser azaltıcı moleküller” anlayışı giderek yaygınlık kazanmaktadır. Bu noktada aspirin’in kanser riskini nasıl etkileyeceği sadece kendi biyokimyasal etkileri ile değil, aspirin’i tüketen kişinin genetik yapısı ile de ilişkilidir. Aspirin’in minör metabolitlerinden biri (vücutta parçalanmaya uğrarken oluşan yapısal benzer moleküllerden biri) gentisik asit’tir. Dikkate değer şekilde, aspirin’i gentisik asit’e dönüştüremeyen CYP2C9 geni farklı kişiler aspirin’in kalın barsaktaki iyi huylu tümörleri engelleyici etkisinden fayda göremez. Mevcut çalışmalar, aspirin’in meme kanseri ve glial beyin tümörleri riskini etkilemediğini ya da azalttığını raporlamaktadır. Biz aspirin’in temel antikanser etkilerinden birinin gentisik asit aracılığı ile olduğunu düşünerek C6 glioblastoma hücre doku kültürlerinde ve Ehrlich meme tümörü ekilmiş farelerde bu molekülün etkilerini araştırdık. Çalışmalarımız sonucunda hem hücre kültüründe hem de farelerde antikanser aktivite gözledik, ancak daha fazla sayıda hücre serisi araştırmaları ve deney hayvanı verilerine sahip olunması gerekmektedir.