• 1 Ekim 2018 Pazartesi

Daha Güçlü Bir Hafıza İçin Ne Yapmalı?

Hafızayı geliştirmek için ezber türü tekrarlar yerine geçmişte öğrenilmiş bilgileri yeniden çalışmanın faydalı olduğu gösterilmiştir. Örneğin kullanılmadığı için azalan bir yabancı lisan bilgisinin, yeniden çalışılarak hatırlanması gibi. Bunun dışında yine ezberlemek yerine bağlantılar kurarak hatırlama örgüleri oluşturmak faydalıdır. Örneğin anagramlar ile ilgilenmek ya da nimonik ya da belleç (ingilizce’de nmenomic) teknikleri ile uğraşmak. Belleç ya da nimonik bir takım hatırlatıcılarla bilgilerin hafızadan daha kolay çağrılmasıdır. Belleç ya da nimonik teknik hatırlanması zor olan şeyleri, hatırlanması kolay şeylerle ilişkilendirip daha etkin bir şekilde hafızadan geri çağırma yöntemi olarak özetlenebilir. Bu teknik sayesinde bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya daha kolay bir şekilde taşınır. Örneğin ideal gaz denkleminde p (x çarpı) v= n (x çarpı) r (çarpı) t denklemini olduğu gibi ezberlemek yerine, denklem sabitlerinin başharfleri “paran varsa ne rahat” nimonik yapısı ile akılda tutulabilir. Yapılan araştırmalarda insan zihninde rastgele dizilere göre; mekansal, kişisel, şaşırtıcı, fiziksel, cinsel, esprili ya da başka anlamlı bilgilerin çok daha kolay bir şekilde hatırlandığı gözlemlenmiştir. Anagram’lar ise bir sözcüğün veya sözcük grubu harflerinin değişik düzenle başka bir sözcüğü veya sözcük grubunu oluşturmasıdır. Edebiyatta, bazı özel adların saklanması amacıyla yapılan bir incelik gösterisi iken (ihbar-Bahri, göze-Özge), anagram kurma ya da çözme zeka ve hafıza fonksiyonları üzerine olumlu etkilerde de bulunmaktadır.