• 3 Ocak 2019 Perşembe

Beyin Tümörü Tedavi Seçenekleri

BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Tümörün yerleşimi ve hastanın durumuna göre nöroradyoloji uzmanları ile birlikte cerrahi planlama yapılmakta ve hastaya en faydalı olabilecek tedavi yöntemi seçilmektedir. Uygulanan başlıca tedaviler;

Cerrahi tedavi

Stereotaktik radyocerrahi

Radyoterapi

Kemoterapi’dir.

Hastalara maksimum fayda sağlayacak yöntem veya yöntemler, tümörün patolojik tanısının konulmasının ardından ilgili onkoloji branşları ile de görüşülerek belirlenmektedir.

Cerrahi tedavi:

Beyin tümörlerinin pek çoğunun öncelikli tedavisi, tümörün cerrahi yolla çıkarılmasıdır. Günümüzde ulaşılan noktada geçmişte “ulaşılamaz” kabul edilen pek çok beyin bölgesine hassas yöntemlerle ulaşılabilmekte ve buralarda yerleşmiş tümörler temizlenebilmektedir. Ameliyatlarımızda kullandığımız bazı yöntem ve teknikler;

Nöronavigasyon eşliğinde mikroskopik tümör eksizyonu: Nöronavigasyon sistemi, beyindeki tümörlerinin yerinin tam olarak saptanmasını ve buraya ulaşılabilecek en güvenli yolun seçilmesini sağlayan bir tekniktir. Bu sayede ameliyatta tümöre ulaşmak için küçük bir pencere açılması yeterli olmaktadır. Ayrıca ameliyatta mikroskop kullanımı sayesinde çalışılan bölge 20 kat kadar büyütülebilmekte ve oldukça hassas bir cerrahi uygulamak mümkün olmaktadır. Beyindeki bazı özel bölgelere yerleşmiş tümörlerin tedavisinde ise endoport yöntemi denilen yöntem ile yine küçük bir alandan girerek beyine zarar vermeksizin tümörü çıkarmak mümkün olmaktadır.

Endonazal endoskopik yaklaşım: Bu yaklaşımda, ameliyat burun deliğinden yerleştirilen bir kamera sitemi ile yapılmaktadır. Kafatasını açmak gerekmemektedir. Bu yüzden de daha konforludur. Burun deliğinden ulaşılabilen beyin tümörlerinin tedavisinde bu tekniği sıklıkla kullanmaktayız.

Stereotaktik radyocerrahi: Stereotaktik radyocerrahi, tek seansta, genel anesteziye gerek olmadan, normal beyin hücrelerine zarar vermeksizin tümörün yüksek doz radyasyonla tahrip edilmesi işlemidir. Bu yöntem sayesinde her yıl dünyada gelişmiş merkezlerde binlerce beyin tümörü hastası tedavi edilebilmektedir.

Radyoterapi: Radyoterapi, genellikle ameliyat sonrasında tümörün tekrar nüksetmesini engellemek veya ameliyat için uygun olmayan tümörleri tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Seanslar şeklinde uygulanır ve her seansta belirli dozlarda radyasyon kullanılarak tümör tahrip edilir.

Kemoterapi: Kemoterapi, çeşitli ilaçlar kullanılarak kanser hücrelerinin büyümesinin durdurulması işlemidir. Beyindeki tümörün tipine göre bu ilaçlar ağızdan, damardan veya direk beyin-omurilik sıvısından verilebilmektedir.