• 12 Haziran 2017 Pazartesi

BEYİN, OMURİLİK ve SİNİR CERRAHİSİNDE MODERN YÖNTEMLER

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi her geçen gün tıp teknolojisindeki yenilikler ile hızla gelişmekte ve buna paralel olarak teşhis ve tedavide daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Toplumda yaygın olarak görülen beyin hastalıklarında başarı içi tam donanımlı bir merkez, ekip yaklaşımı ve multidisipliner tedavi anlayışı çok önemlidir.

Sinir sisteminin karmaşık ve hassas yapısı nedeniyle ile ameliyatlar öncesi planlama önemlidir. Bilgisayarlı tomografi, MRI gibi görüntüleme cihazları ve optik sistemlerdeki teknolojik gelişmeler sinir cerrahisi uygulamalarında ciddi yansımalar yaparak birçok beyin ve sinir hastalığında ameliyata bağlı sorunların gelişme ve ölüm riskinin düşmesini sağladı. Bugün itibari ile sinir cerrahisinde de bir dönem tedavi edilememiş olan birçok hastalık tedavi edilebilir duruma gelmiştir.

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin damar hastalıklarının tedavisi için endovasküler (girişimsel nöroradyoloji ) ve mikroşirürjikal girişim çalışma grubu bulunmaktadır. Bu iki ayrı tedavi metodunu o hastanın durumu hangisini veya kombinasyonunu gerektiriyorsa onu uygulayan çalışma grubudur. Ayrıca Memorial İnme programı bu değerlendirmelere aktif katılır, pıhtı atma riski ve pıhtıya bağlı gelişen hastalıkların hızlı tedavisi planlanır.

Anevrizma cerrahisi

AVM cerrahisi

Karotid Endarterektomi cerrahisi

İntraserebral Hematom cerrahisi

İskemik inme (Stroke) cerrahisi

-Bypass

-İndirekt serebral revaskülarizasyon

-Dekompresif Kraniektomi

Beyin ve omurilik tümörleri

Erişkin ve çocukluk çağı beyin ve sinir sisteminin tümörlerine mikroşirürjikal ve endoskopik teknikler kullanılarak cerrahi girişimde bulunulur. Bu hastalar beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, radyasyon onkoloğu, dahili onkolog ve nöroradyologdan oluşan multidisipliner konseyde değerlendirilir ve gerekli ise kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) bakımından uzun dönemli tedavi planlaması yapılır.

Özellikle hipofiz tümörleri başta olmak üzere kafa kaidesi tümörlerinde girişimler cerrahi ekip içinde yer almakta olan KBB uzmanın katılımı ile gerçekleştirilir.

Omurga hastalıkları

Omurganın travmatik (kaza ve yaralanmalar), konjenital (doğuştan olan) ve dejeneratif (yaşlanmayla ortaya çıkan kanal daralması ve belde kayma gibi sorunlar) hastalıklarına cerrahi girişim uygulanır. Bel, boyun fıtığı ve belde kayma gibi hastalıklar tedavi edilir. “Minimally invasive spine center” mikroşirürjikal ve endoskopik disk (bel fıtığı, boyun fıtığı) cerrahisi yanında spinal enstrümentasyon işlemlerinin yapıldığı ve rehabilitasyon tedavilerinin fizik tedavi bölümü ile birlikte planlandığı merkezdir.

Minimal invaziv ağrı girişimleri yani ağrı için uygulanan ameliyat dışı girişimsel tedaviler de bu disiplin içerisinde sürdürülür.

Pediatrik yani çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıkları

Doğumsal ve edinsel kaynaklı kafa ve omurga hastalıklarına cerrahi girişim uygulanır. Bunlar arasında tümörler ve damar hastalıkları, hidrosefali (kafa içinde beyin suyu toplanması) ve özellikle yeni doğan döneminde daha sıkça karşılaşılan spinal disrafizm yani bel açıklığı ağırlıklı olarak sayılabilir.

Travma (darp veya kaza sonucu beyin yaralanması)

Genel vücut travmaları ile birlikte kafa travması veya sadece kafa travması olan hastalara gerekli acil girişimler uygulanır. Hastalar yoğun bakım - reanimasyon ünitesi ile birlikte tedavi planı içine alınarak fizik tedavi rehabilitasyon programlarına yönlendirilirler. Amaç hayati riskin ortadan kaldırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.

Fonksiyonel hastalıkların tedavisi

Parkinson ve benzeri istemsiz hareketlerle yaşam kalitesinin düştüğü hastalıklarda özellikle beyin içine pil uygulaması olarak bilinen cerrahi girişimler uygulanır. Doğumsal nedenlerle ya da ağır kafa travması sonucu sonradan ortaya çıkan spastisitenin tedavisi “selektif dorsal rizotomi” yada “baklofen pompası yerleştirilmesi” ameliyatları ile yapılır. İlaç tedavisi ile başarı sağlanamayan epilepsi yani sara hastalığı durumlarında epilepsi cerrahisi ameliyatları planlanır. Tüm fonksiyonel hastalıklar için cerrahi tedavinin gerekliliği ya da faydalı olup olmayacağı konusunda nörolog, psikiyatrist ve fizik tedavi uzmanlarının katılımı ile oluşturulmuş olan çalışma grubu gerekli değerlendirmeleri yaparak karar verir.

Ameliyat sırasında değerlendirme yapılıp doğru yöntem uygulanıyor

Nöromonitorizasyon adı verilen uygulama sayesinde ameliyat esnasında nörolojik fonksiyonların takip edilmektedir. Beyin ve omurilik hassas bölge ameliyatlarında fonksiyonları korumak ve bir zarar vermemek amacı ile nöromonitorizasyon yapılmaktadır. Ameliyat boyunca beynin elektrofizyolojik fonksiyonlarını ve çalışma ritmini bu konuda yetişmiş ve deneyimli bir nöroloji uzmanı cihaz üzerinden takip etmektedir. Bu da yüksek hasta güvenliğini sağlamaktadır.

Ameliyat esnasında değerlendirme yapmak ve gereken kalitede süreci takip etmek amacı ile Nöronavigasyon, Bilgisayarlı tomografi, Ultrasonografi gibi görüntüleme metodları kullanılmaktadır. Tüm bunların değerlendirmesinde bir nöroradyolog ile çalışılmaktadır.