• 3 Ocak 2019 Perşembe

Beyin Kanamaları

Beyin kanamaları beyin hastalıkları içinde hayati tehlikeye neden olabilen tabloların başında gelmektedir. Sebeplerine göre, travmaya bağlı olanlar ve kendiliğinden meydana gelenler olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Beyin kanamasına yol açan durumlar:

1-Travma: Başın darbe almasıdır. Darbenin geldiği yer ve kafada yarattığı hasara bağlı olarak ( kemik kırığı, beyin dokusu hasarı, damar zedelenmesi gibi | gelişen beyin kanamaları çeşitli tip ve kompartmanlarda olabilir.

2-Hipertansiyon (Yüksek tansiyon): Kan basıncının yükselmesi sonucunda beyin dokusu içerisine veya beyni saran zarların arasına kanama oluşabilir. 3-Damar hastalığı: Anevrizma gibi damar cidarında zayıflamaya neden olan durumlarda ortaya çıkan beyin kanamaları genellikle beyni saran zarların arasına olur. 4-Beyin içerisindeki küçük toplardamarlarda veya beynin ana toplardamarlarında ortaya çıkan tıkanıklık sonucunda oluşabilir.

5-Yeterli kan gelmediği için veya başka nedenlerle hasar görmüş beyin dokusu içerisinde kanama gelişebilir.

6-Bazı beyin tümörlerinde, tümör içi kanamalar oluşabilir.

7-Bazı kan hastalıklarında vücudun diğer organlarında olduğu gibi, beyin kanaması da görülebilir.

Travma dışı nedenlerle oluşan beyin kanamaları şu alt başlıklarda incelenebilir:

  1. Hipertansiyona bağlı beyin içi kanamalar
  2. Damarsal anomalilere bağlı beyin içi kanamalar
  3. Subaraknoidal kanamalar (SAK|
  4. Subdural kanamalar

HİPERTANSİYONA BAĞLI BEYİN İÇİ KANAMALAR

* Kişilerde damarsal bir patoloji olmaksızın yüksek tansiyona bağlı oluşan beyin içi kanamalardır.

*Genelde orta yaş üzerinde görülür.

* Uzun süreli yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, sigöra ve alkol kullanımı kanama riskini artıran başlıca faktörlerdir.

*Ani gelişir.

height=374height=165


Görselde beyin içi kanama alanı beyaz renkle görülmektedir.

* Kanamanın beyin içindeki yerine göre şiddeili baş ağrısı, vücut bir tarafında güçsüzlük, konuşma bozukluğu, nöbet geçirme, hırılılı solunum, koma haline sebep olabilir.

* Baş ağrısını hastanın “hayatının en şiddetli ağrısı olarak tariflemesi tipiktir.

* Kişinin nörolojik durumu ve kanamanın yeri ve miktarına göre ameliyat ya da ilaç tedavisi uygulanır.

* Ameliyatta amaç kanama ile sıkışan beyni rahatlatmak amaçlı kanı boşaltmaktır Buna dekompresyon işlemi adı verilmekidir.

* Tedavi sonrasında fonksiyon kaybı olan hastaların uzun süre fizik tedavide rehabilitasyon görmesi gerekebilir.

* Kanama genelde anlık olur ve hasta acil servise geldiğinde durmuştur.

* Hastaların yaklaşık W'ünde ilk gün kanama boyutunda genişleme görülebilir.

* İlk atak atlatıldıktan sonra tekrarlama riski son derece düşüktür.


DAMARSAL NEDENLİ BEYİN KANAMALARI

*Kavernom, AVM diye adlandırılan damar yumakları ve bazen de “anevrizma “denilen damar baloncuklarından kaynaklanır.

* Genelde daha genç kişilerde görülür, belirtileri yüksek tansiyona bağlı olan beyin kanamaları ile benzer ve anidir.

*Altta yatan patolojinin tedavi edilmesi gerekir, tedavi edilmediği durumlarda kanamanın tekrarlama riski yüksektir.