Sağlık bedensel, ruhsal ve sosyal olarak
tam bir iyilik halidir.