Prof. Dr. İlhan ELMACI

BEYİN, OMURİLİK ve SİNİR CERRAHİSİ (NÖROŞİRÜRJİ)

Nöroşirürji tıbbi branşlar içinde en hızlı gelişme gösteren ve teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen branş olarak gözükmektedir. Sinir sistemi cerrahisi öteden beri kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Bu da sinir sisteminin bilinmeyen yönlerinin fazla olması ve yapılacak cerrahi girişimin oldukça fazla zorluklar arzetmesi ile ilgili olmalıdır. Görüntüleme ve optik sistemlerdeki teknolojik gelişmeler nöroşirürji pratiğine ciddi yansımalar yaparak birçok patolojide mortalite ve morbidite oranlarının düşmesini sağladı.  Bugün itibarı ile nöroşirürji de  bir dönem tedavi edilememiş olan bir çok patoloji tedavi edilebilir duruma gelmiştir.

Nöroşirürji kliniğinin seviyesi Fakülte, Eğitim hastanesi veya  Özel Hastanelerin standardını değerlendirmek bakımından önem arz eden  kriterlerden birisi olmaktadır. Bu da Nöroşirürji’nin ilgili hastanenin alt yapı, servis, ameliyathane,  yoğun bakımlar ve teknolojik düzeyini göstermesinden ve hastaneyi klasifiye edecek bir etki yaratmasından kaynaklanmaktadır.

En basit değerlendirme ile “iyi organize edilmiş olan nöroşirürji kliniği nasıl olmalıdır”? sorusuna,  “kendiniz veya 1. derece yakınlarınız nöroşirürjikal bir patoloji nedeniyle tedavi gerektirir bir rahatsızlığa maruz kaldığınızda talep edeceğiniz standartlara sahip olan kliniktir” cevabı verilebilir. Bahse konu olan donanımlı ve saygın hekimlerin geliştirip yönettiği, hastanın ve yakınlarının tıbbi, sosyal ve psikolojik tüm taleplerinin karşılandığı kliniktir. Burası hasta – hasta yakını – hekim -sağlık personeli ilişkisinin en iyi bir şekilde kurulduğu yerdir. 

 

Biz Nöroşirürji nin aşağıdaki alanların da hizmet veriyoruz.

Vasküler Nöroşirürji

Anevrizma cerrahisi

AVM cerrahisi

Karotid Endarterektomi cerrahisi

İntraserebral Hematom cerrahisi

İskemik inme (Stroke) cerrahisi

            -By-pass

            -İndirekt serebral revaskülarizasyon

            -Dekompresif Kraniektomi

Onkolojik Nöroşirürji

Erişkin ve pediatrik hastalarda Santral sinir sisteminin onkolojik (tümöral) patolojilerine mikroşirürjikal ve endoskopik teknikler  kullanılarak cerrahi girişim de bulunulur. Bu hastalar multidisipliner konseyde (nöroşirürjiyen, radyasyon onkoloğu, ve dahili onkolog) değerlendirilerek kemoterapi ve radyoterapi bakımından uzun dönemli tedavi planlaması yapılır.

 

Spinal Nöroşirürji

Omurganın travmatik, kongenital ve dejeneratif hastalıklarına cerrahi girişim  uygulanır. “Minimally invasive spine center” mikroşirürjikal ve endoskopik disk (bel fıtığı) cerrahisi yanında endoskopik spinal enstrümentasyon işlemlerinin yapıldığı ve rehabilitasyon tedavilerinin Fizik Tedavi bölümü ile birlikte planlandığı merkezdir.

 

Pediatrik Nöroşirürji

Kongenital ve edinsel kaynaklı kranial ve spinal pediatrik patolojilere mikroşirürjikal ve endoskopik teknikle cerrahi girişim uygulanır. Bunlar arasında onkolojik ve vasküler patolojiler, hidrosefali ve özellikle yenidoğan döneminde sıkça karşılaşılan spinal disrafizm anomalileri ağırlıklı olarak sayılabilir.

 

Travma

Genel vucut travmaları ile birlikte kafa travması veya sadece kafa travması olan hastalarımıza nöroşirürjikal acil girişimler uygulanır. Hastalar yoğun bakım - reanimasyon ünitesi ile birlikte tedavi planı içine alınarak düşük morbidite ve mortalite sağlanmaya çalışılır.

 

Fonksiyonel Nöroşirürji

Spastisite ve ağrı hastalarında  pompa takılması, uygun epilepsi hastalarında vagal sinir stimülatörü takılması ameliyatları gerçekleştirilir.

 
Copyright © Prof. Dr. İlhan ELMACI Tüm Hakları Saklıdır. Bu site, MET Tasarım Kurumsal Sistemleri ile hazırlanmıştır.